Privacy- en Cookiebeleid

LEES ONS PRIVACYBELEID EN COOKIEBELEID WAARAAN UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE OOK IS ONDERWORPEN

Introduction

Wij hechten veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken of beheren. Dit Privacybeleid heeft tot doel u te informeren over onze privacypraktijken met betrekking tot uw interacties met ons op internet, per telefoon en bij een bezoek aan een van onze centra met cameratoezicht.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid zorgvuldig leest en regelmatig opnieuw bezoekt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen door de aangepaste voorwaarden op onze website te plaatsen. Deze wijzigingen worden automatisch van kracht vanaf de datum van publicatie van het herziene Privacybeleid, tenzij anders vermeld.

 

Websites die onder dit Privacy beleid vallen

Dit Privacybeleid geldt voor al onze websites en domeinen, inclusief regionale of landspecifieke sites (samen “Websites” genoemd). Ter informatie en als service naar u toe kunnen de Websites links bevatten naar websites van derden. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u de Websites. Het privacybeleid van deze derde partijen kan afwijken van ons eigen beleid en wij hebben geen controle over deze websites of hun privacybeleid. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die u deelt met niet-gerelateerde derden.

Wij volgen of controleren de gegevens die door deze websites worden verzameld niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of de inhoud van hun websites.

 

Soorten gegevens die we verzamelen en gebruiken

In dit beleid wordt onder ‘persoonlijke informatie’ of ‘persoonlijke gegevens’ verstaan informatie over een identificeerbare persoon die volgens de wet in het rechtsgebied waarin u woont voor bescherming in aanmerking komt. In sommige rechtsgebieden worden contactgegevens van bedrijven niet als ‘persoonlijke informatie’ of ‘persoonlijke gegevens’ beschouwd.

Er zijn verschillende manieren waarop de Websites informatie verzamelen voor verschillende doeleinden, zoals hieronder wordt toegelicht. Als u ervoor kiest zich aan te melden bij een van onze Websites om updates van ons te ontvangen, uw account te beheren en/of onze self-serviceportal te gebruiken, wordt u gevraagd om contactgegevens in te vullen (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, een unieke loginnaam en wachtwoord). Wij gebruiken deze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om onze diensten aan te bieden en/of om contact met u op te nemen over de diensten op onze website waarin u interesse heeft getoond.

De Websites kunnen automatisch technische gegevens verzamelen over uw bezoek, zoals het browsertype, de internetprovider, het platformtype, IP-adressen (internetprotocol), verwijzende pagina’s en pagina’s waarvan u de website verlaat, het besturingssysteem en de datum/tijd van uw bezoek. We verzamelen deze gegevens voor rapportage over de Websites, het analyseren van trends, het oplossen van problemen met onze server, het beheer van de Sites, het volgen van bewegingen en het gebruik van gebruikers en het verzamelen van algemene demografische gegevens. Raadpleeg ‘Cookies en andere digitale markers’ hieronder voor meer informatie.

Optioneel kunt u ook demografische informatie verstrekken, zoals het type bedrijf, de omvang van het bedrijf, de locaties, enzovoort. Wij gebruiken deze gegevens om te begrijpen wat uw behoeften en interesses zijn, en om u een meer persoonlijke ervaring te bieden op onze website. De gegevens worden door de Makerstoren gebruikt om uw bestellingen te verwerken, u aanbiedingen te doen (afhankelijk van uw marketingvoorkeuren), en om onze diensten aan u te leveren.

Als we telefonisch contact met u hebben, kan het zijn dat u tijdens het gesprek persoonlijke gegevens aan ons verstrekt. Om trainings- en kwaliteitsredenen kunnen deze gesprekken worden opgenomen. Wij informeren u aan het begin van het gesprek over de mogelijke opname. U heeft de mogelijkheid om het gesprek te beëindigen als u niet wilt worden opgenomen.

Als u een van onze locaties betreedt waar camera’s aanwezig zijn, kunnen beelden van u worden opgenomen door ons videosurveillance-systeem.

Wat we doen met de informatie die we verzamelen
Op onze websites kunt u producten of diensten bestellen, informatie aanvragen en u aanmelden voor marketing- of ondersteunend materiaal. Voor het plaatsen van een bestelling vragen wij u om bepaalde informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van het contract. U moet contactgegevens opgeven, zoals uw naam, e-mailadres en afleveradres, en financiële gegevens, zoals een creditcardnummer, factuuradres en vervaldatum. Wij gebruiken alleen de financiële gegevens die u aan ons verstrekt om de kosten van de door u bestelde producten en diensten in rekening te brengen.

Wanneer wij uw creditcardgegevens verzamelen, gebruiken wij deze alleen voor het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De Groep gebruikt creditcard- of soortgelijke gevoelige persoonlijke gegevens niet voor enig ander doel dan met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij bewaren uw creditcardgegevens niet na het verwerken van betalingen, tenzij u ons toestemming geeft om uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Conform toepasselijke wetgeving kunnen we verplicht zijn om informatie te delen met derden, bijvoorbeeld als gevolg van een gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevelschrift. We kunnen ook, mits in lijn met toepasselijke wetgeving, vrijwillig informatie verstrekken om wetshandhaving te assisteren of als openbaarmaking noodzakelijk is om onze systemen, ons bedrijf of de rechten van anderen te beschermen. Bovendien kunnen we met uw toestemming uw contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen over andere producten en diensten van de Makerstoren, zoals vergaderruimtes, virtuele kantoren, werkplekrecovery, kantoren, werkplekken voor co-working en lidmaatschappen. Als u deze aanbiedingen niet langer wilt ontvangen, kunt u ons op de hoogte stellen, zodat wij uw voorkeuren kunnen aanpassen (zie het gedeelte ‘Opties en uitschrijving’ hieronder).

Elektronische communicatie

Zodra u zich registreert, sturen we u een welkomst-e-mail ter bevestiging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. We staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden, de diensten te leveren waar u om vraagt en uw account te beheren. We houden contact via e-mail of telefoon en doen altijd ons best om uw voorkeuren te respecteren.

Op basis van uw marketingvoorkeuren sturen we u informatie over nieuwe producten, diensten, speciale kortingen, aanbiedingen en algemene informatie. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor toekomstige berichten (zie het gedeelte ‘Opties en uitschrijving’ hieronder).

Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, gebruiken we uw naam en e-mailadres om deze naar u te verzenden. U kunt zich op elk moment afmelden via onze registratiepagina (zie het gedeelte ‘Opties en uitschrijving’ hieronder). Indien nodig sturen we u mededelingen met betrekking tot de dienstverlening. Dit zijn geen aanbiedingen. Als u deze mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u uw account voor de website deactiveren.

Wij delen uw e-mailadres niet met onze zakelijke partners. Wel kunnen we namens hen aanbiedingen naar u sturen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het gedeelte ‘Soorten gegevens die we verzamelen en gebruiken’ bovenaan de pagina. U kunt zich afmelden voor onze e-mailaanbiedingen. Hieronder staat beschreven hoe u dit doet.

Uitwisseling van informatie en grensoverschrijdende overdracht

Voor het aanbieden van complete producten, diensten en oplossingen zoals eerder beschreven, werken we samen met externe serviceproviders en leveranciers. Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens te delen met deze derde partijen om de gevraagde producten, diensten en oplossingen aan u te leveren. Daarnaast moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens delen met andere bedrijven binnen onze Groep voor gegevensconsolidatie, opslag, efficiënter klantbeheer, rapportage, het aanbieden van complete producten, diensten en oplossingen en andere interne doeleinden (inclusief overdrachten buiten de EER en Canada naar de Verenigde Staten en andere landen).

We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op deze manieren delen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Cookies en andere digitale markers

Door het gebruik van cookies en andere digitale markers verzamelen we automatisch gegevens. Dit zijn kleine bestanden die kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of ingebed in onze webpagina’s en ons in staat stellen om u te identificeren en uw bezoek aan de website te volgen. Tijdens het boekingsproces van bijvoorbeeld een kantoorruimte maken we gebruik van cookies om uw bestelling bij te houden terwijl u elke stap van het proces doorloopt. Verder kunnen we derde partijen inschakelen voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens middels cookies en digitale markers.

Het is mogelijk om cookies op uw computer uit te schakelen door de instellingen in het menu voor voorkeuren/opties in uw browser aan te passen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies kan betekenen dat bepaalde onderdelen van de Website niet toegankelijk zijn.

Privacy van kinderen

Het beschermen van de privacy van kinderen heeft onze hoge prioriteit en daarom vragen wij ouders en voogden om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Personen jonger dan 18 jaar worden niet bewust door ons van data voorzien en onze websites zijn niet op hen gericht.

Uw mogelijkheden om u af te melden

Wij bieden u de optie om specifieke informatie te ontvangen die in lijn is met onze producten en diensten. U heeft de mogelijkheid om u aan te melden voor informatie over specifieke producten en diensten, evenals marketinginformatie van de gehele groep. Deze informatie kan onder andere gaan over nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen en uitnodigingen voor deelname aan marktonderzoeken. Indien u geen interesse meer heeft om onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen te ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door de instructies te volgen die in elke nieuwsbrief of e-mail vermeld staan. U kunt ook contact met ons opnemen via info@makerstoren.nl om u af te melden.

Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens en uw andere rechten

In bepaalde rechtsgebieden, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte, heeft u onder bepaalde omstandigheden verschillende rechten, zoals het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Het kan zijn dat deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of inbreuk zou maken op de privacyrechten van anderen, of als het verzoek in strijd is met wettelijke verplichtingen. Neem gerust contact op via info@makerstoren.nl om een van deze rechten uit te oefenen. Indien u nog onopgeloste vragen heeft, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit van uw woon- of werkomgeving.

Uw informatie veilig bewaren

Hoewel we ons best doen om de veiligheid van onze servers te waarborgen, kunnen we dit niet volledig garanderen en kunnen we niet instaan voor de veiligheid van gegevens die via internet worden verstuurd. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens verzending en opslag, hanteren wij de algemeen geaccepteerde technische standaarden. Indien wij persoonlijke gegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, dan bewaren wij deze gegevens totdat u ons verzoekt om te stoppen. We houden ook bij of u ons geen direct marketingberichten meer wilt ontvangen of uw gegevens voor onbepaalde tijd wilt laten verwerken. Voor het verwerken van persoonlijke gegevens in verband met contracten, dienstverlening of wedstrijden bewaren wij de gegevens gedurende een periode van 6 jaar na de laatste interactie met ons (financiële gegevens worden 10 jaar bewaard). Opnames van telefoongesprekken en bewakingsbeelden worden voor een korte periode bewaard in overeenstemming met onze interne nalevingsprocedures.

 

Zakelijke transities

Als we betrokken zijn bij een zakelijke overgang, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van al onze of een deel van onze activa, kunnen uw unieke persoonlijke gegevens waarschijnlijk worden overgedragen als onderdeel van de activa die worden overgedragen.

 

Algemene voorwaarden

Door onze websites te bezoeken, gaat u akkoord met ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot onze garantiedisclaimers, beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid en arbitrageregels. Elk bezoek aan onze website en eventuele geschillen met betrekking tot privacy vallen onder deze voorwaarden. Als u vragen heeft over hoe wij uw gegevens gebruiken, kunt u ons bereiken via info@makerstoren.nl.

MAKE IT YOURS